Kwantitatief onderzoek

Wij passen de volgende kwantitatieve analysetechnieken toe:

  • Bepalen van significantie: statistische toetsen, power toetsen.
  • Verklarende analyses: regressietechnieken, structurele vergelijkingsmodellen.
  • SWOT-analyses: regressietechnieken.
  • Trendanalyses: tijdreeksanalyse, longitudinale analyse
  • Schaalanalyses: factoranalyse, betrouwbaarheidsanalyse.
  • Voorspellende analyses: State Space Modeling (oftwel het toestandruimte model), Kalman filtering en smoothing.
  • Analyses om ontbrekende data in te schatten: missing data analyse, toestandruimte model