Monitoring en beleidsevaluatie

Monitors hebben meestal tot doel om ontwikkelingen over de tijd te volgen (vinger aan de pols te houden) of om trends te signaleren. De scope van monitoring beperkt zich veelal tot het meten van effecten (ook wel outcomes genoemd), bijvoorbeeld van beleid, communicatie of van specifieke maatregelen.

Door niet uitsluitend effecten te monitoren, maar bijvoorbeeld ook de uitvoering van maatregelen of de inzet van mensen en middelen, wordt de scope van monitoring verbreed. Er kan bijvoorbeeld beoordeeld worden of en in welk tempo doelstellingen worden gerealiseerd, en hoe kosteneffectief de inzet van middelen is.

Juist door monitoring te verbinden met de onderdelen van de management-beleidscyclus kan de effectiviteit van beleid en van  beleidsprogramma's beter beoordeeld en geëvalueerd worden.

Marble Research ontwikkeld monitors volgens een speciaal stappenplan. Het bedenken en meten van Key Performance Indicatoren, de analyse van de metingen (i.e. business analytics, analyse van reeksen), en ook de visualisatie van de resultaten, zijn belangrijke ingrediënten van ons product.