Reizigers- en mobiliteitsonderzoek

Onderzoek onder reizigers en mobiliteit bestaat bij Marble Research uit:

 

Belevings- en waarderingsonderzoek

Onderzoek onder openbaar vervoer reizigers richt zich veelal op kwaliteitsaspecten van het stads- en streekvervoer. Het kan zich ook richten op de reizigerstransfer op een station (bv. wachttijdbeleving, beleving van veiligheid), of het voor- en natransport van een treinreis. Marble Research verricht deze onderzoeken voor u. Daarnaast voeren wij ook belevingsonderzoek uit in regiotaxivervoer, leerlingenvervoer en bedrijfsvervoer van werknemers.

 

Campagne-effectonderzoek

Overheden, vervoersautoriteiten en vervoerders verleiden burgers tot nieuwe of andere slimme vervoersalternatieven. Helaas zijn deze veranderingen soms slechts tijdelijk van aard.

Marble Research helpt u een langdurig effect te bereiken, door onderzoek naar belangrijke factoren. Bij marketingcampagnes is het namelijk de vraag of de doelgroep goed wordt bereikt. En hoe staat het met de (naams)bekendheid van een nieuw vervoersinitiatief? Is het imago verbeterd, en welke mediamix is optimaal?

In bepaalde gevallen zijn er ook opbrengstgegevens van het vervoer beschikbaar en kunnen wij vervoerkundige effecten voor u doorrekenen.

 

Beleidsevaluatie

Wij voeren ook beleidsevaluaties uit op het gebied van verkeer en vervoer. Denk bijvoorbeeld aan verkeersveiligheidprojecten of aan projecten gericht op de bereikbaarheid. De centrale vraag in dit soort projecten is of de doelstellingen worden gehaald. Belangrijk vanuit het onderzoek zijn de keuze van de evaluatiemethodiek en de beschikbaarheid van (objectieve) meetgegevens. Beide zijn namelijk essentieel om beleidseffecten te kwantificeren.

 

Mobiliteit (verplaatsingsgedrag)

Marble Research heeft zeer veel ervaring met onderzoek naar verplaatsingsgedrag. Voor verschillende opdrachtgevers hebben wij uitgebreide analyses verricht op jaargangen van het Mobiliteitsonderzoek. Tegenwoordig heet dit het "Onderzoek verplaatsingen in Nederland (OViN)" dat door het CBS wordt uitgevoerd.

Op de website www.fietscijfers.nl zijn bijvoorbeeld de ontwikkelingen van het fietsgebruik in Nederland gegeven voor de periode 2000-2009. Deze cijfers heeft Marble Research vervaardigd.

Wij bieden ook oplossingen aan voor het empirisch inwinnen en het toegankelijk maken van mobiliteitsgegevens. Bijvoorbeeld de gegevens die in bestaande registratiesystemen verzameld worden.

Wij bieden ook oplossingen aan voor het empirisch inwinnen en het toegankelijk maken van mobiliteitsgegevens, bijvoorbeeld die bestaande registratiesystemen verzameld worden.