Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Wat leeft er onder uw medewerkers en hoe tevreden zijn zij over het werk en de organisatiecultuur? De focus in dit type onderzoek ligt op het individueel welbevinden.