Cerios

Cerios heeft ambitieuze doelstellingen. Eén ervan is om de medewerkertevredenheid op peil te houden. Veranderingen in de markt stellen andere eisen aan medewerkers en veranderen ook de inhoud van het werk.