Fietsberaad (onderdeel CROW)

Op basis van het Onderzoek Verplaatsingsgedrag (CBS), het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) en het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) hebben wij het fietsgebruik van het afgelopen decennia in Nederland in beeld gebracht. Zie de website www.fietscijfers.nl.

fietscijfers1fietscijfers2