Gemeente Schoon

Gemeente Schoon heeft aan het begin van 2011 een onderzoek laten uitvoeren onder burgers naar de effecten van de campagne vuurwerkafval. Naast bekendheid met de campagne en herinnering van de campagne-uitingen is aan burgers gevraagd hoe zij de campagne beleven en waarderen. Het onderzoek richtte zich op burgers in de leeftijd van 16 t/m 45 jaar. Download hier het artikel van Gemeente Schoon over het vuurwerkafvalonderzoek.

Vuurwerkafval2