Vervoersonderzoek

Het is een hele onderneming om door bedrijven betaald werknemersvervoer op te zetten. Verdunning van het stads- en streekvervoer in Westpoort noopt tot oplossingen. Een goede bereikbaarheid van arbeidsplaatsen is immers cruciaal om als bedrijvengebied aantrekkelijk te blijven voor ondernemingen.  Werknemers biedt het kansen om aan het werk te blijven.

Wij voerden diepte-interviews met bedrijfsverantwoordelijken in het havengebied om het draagvlak en de haalbaarheid van Westpoort Bus of mogelijke andere vervoersalternatieven te onderzoeken.