Commercieel

Een goed begrip van de klant is nodig om te weten hoe u bestaande klanten tevreden houdt en wat u kunt doen om klanten te behouden. Een bepaalde basiskennis van de klant is hierbij van belang, zoals:

  • Hoe beleven klanten het merk? Denk aan de gepercipieerde kwaliteit, aan merkassociaties en aan merkbekendheid.
  • Welke kanalen zijn het geschikt om klantgroepen te bereiken?
  • Hoe ziet de klantreis (customer journey) eruit en wat zijn sterke en mindere sterke contactmomenten?
  • Hoe ervaart de klant de communicatie over producten en services?
  • Welke imago (identiteit) heeft u als producent of dienstverlener en sluit dit aan bij wat u als organisatie wilt uitstralen?
  • Hoe kunnen klanten u helpen uw product of dienst te verbeteren?

Kennis van de markt is benodigd als u nieuwe klanten wenst aan trekken, bijvoorbeeld over marktaandelen (Waar liggen nog kansen?), en over marktsegmenten (Welke klantgroepen zijn te onderscheiden?). Ook is het zinvol om te weten wie uw belangrijkste concurrenten zijn (Top-of-mind awareness). Al naar gelang uw informatiebehoeften stellen wij klantonderzoeken voor u samen.

Meer uit data halen voor MKB bedrijven

Door alle ICT-ontwikkelingen leggen ondernemingen dagelijks een grote hoeveelheid gegevens vast. Denk bijvoorbeeld aan gegevens van de verkoopadministratie, gegevens over relaties en klanten (CRM), gegevens van medewerkers en projecten, van logistieke processen, van online portalen en van websites. Ondernemingen hebben dit soort gegevens nodig om sturing en inhoud te geven aan werkprocessen of gebruiken deze om bijvoorbeeld strategische keuzes te maken. Feitelijk zit elke onderneming op een grote hoeveelheid data en dat is GOUD!

Maar hoe kun je als ondernemer meer uit je data halen en hiermee de winsten van de onderneming vergroten? Wij verrichten on-spot analyses om ondernemers te helpen hierin stappen te maken.

 

Voorraad- en verkoopanalyse

Voorraad aanhouden kost geld. Besparingen zijn mogelijk door de omloopsnelheden van producten zo hoog mogelijk te houden. Maar als de vraag groter is dan de voorraad loop je als onderneming omzet mis. Met een analyse van in- verkoopgegevens maken wij inzichtelijk wat je als onderneming kan doen om de kwantiteit van het aanbod beter aan te laten sluiten op de vraag. Hiermee worden grotere winsten behaald.

 

"Under construction"

Projecten

Klantonderzoek

Online klantonderzoek t.b.v. segmentatie en voor het meten van het imago van Lanterfant.

Klantonderzoek

Ervaring en waardering van dienstverlening en producten van Xylem.

Klantonderzoek

Ervaring en waardering van dienstverlening en het assortiment van Alpheios.

Onderzoek onder parkgasten

Nieuwe kleurrijke interieurdesigns vergroten de belevingskwaliteit van het verblijf op parken. Maar wat vinden de gasten er eigenlijk zelf van? Met kwalitatief en kwantitatief onderzoek hebben wij de gast aan het woord gelaten.

Klantonderzoek

Klantwaardering en -beoordeling van dedicated diensten en producten van Fleet Support.