Publiek vervoer

Het openbaar vervoer speelt een cruciale rol in Nederland en die rol wordt steeds belangrijker. Vooral in dichtbevolkte gebieden staan we voor aanzienlijke uitdagingen om te voldoen aan de toekomstige mobiliteitsbehoeften. Naast het streven naar hoogwaardig openbaar vervoer, investeert Nederland ook in alternatieve mobiliteitsoplossingen die aansluiten op de wensen van reizigers. Dit vereist grondig onderzoek waarbij de beleving van reizigers en hun gedragskeuzes centraal staan.

Marble is gespecialiseerd in het uitvoeren van gedegen mobiliteitsonderzoeken en -analyses, met een specifieke focus op reizigersbeleving en reizigersgedrag, voornamelijk op treinstations. Onze expertise strekt zich uit over diverse gebieden binnen de mobiliteitssector. Op deze pagina vindt u enkele voorbeelden van het soort onderzoeken dat wij uitvoeren.

Interesse? Neem contact op

Reizigersbeleving op Treinstations

Wij voeren tevredenheidsonderzoeken uit die verschillende aspecten van de reizigersbeleving belichten, waaronder sociale veiligheid, sfeerbeleving en wachttijdbeleving. De gegevens worden ontleend aan de Stationsbelevingsmonitor. Deze onderzoeken geven inzicht in de kwaliteit van de reiservaring van reizigers en kunnen dienen als basis voor verbetermaatregelen.

Effectonderzoeken naar Maatregelen

Wij analyseren de effecten van diverse maatregelen die de reizigersbeleving en veiligheid verbeteren. Dit omvat onder andere het plaatsen van nieuwe faciliteiten op perrons en het implementeren van sfeerverhogende maatregelen zoals groenvoorzieningen. Onze onderzoeken helpen bij het begrijpen van de impact van deze maatregelen en dragen bij aan effectieve besluitvorming.

Fietsonderzoek en onderzoekĀ  Langparkeren

Wij onderzoeken het gedrag en de beleving van fietsparkeerders op treinstations, inclusief factoren zoals veiligheid, schoonmaak, en betaalregimes. We hebben de krijtmethode doorontwikkeld om langparkeerders en foutparkeerders te meten en bezettingsgraden van fietsenstallingen vast te stellen. Dit levert belangrijke input op voor handhaving.

Cliƫnttevredenheidsonderzoek Doelgroepenvervoer

Bij aanbestedingen in het doelgroepenvervoer stellen gemeenten vaak eisen omtrent cliƫnttevredenheid. Periodiek laten gemeenten tevredenheidsonderzoek uitvoeren, zoals in het Leerlingenvervoer en Wmo-vervoer (Regiotaxi). In dit type onderzoek combineren wij diverse onderzoeksmethoden om een optimale respons te bereiken. Wij voorzien opdrachtgevers van inzichten en handvatten waarmee zij constructieve gesprekken kunnen voeren met vervoerders. Dit stelt hen in staat om de dienstverlening aan gebruikers naar een hoger niveau te tillen.

Smart Toilets, een IOT-project

Binnen het kader van het Smart Toilets-project verzamelen ProRail en NS-Stations continu gegevens over het gebruik en de schoonbeleving van onbemande toiletten. Onze rol in dit project omvat de analyse van deze gegevens in de cloud, waarna wij schoonmaakbedrijven voorzien van nauwkeurige informatie over bezoekersaantallen, de schoonbeleving en schoonmaakactiviteiten. Dit stelt de schoonmaakbedrijven in staat om proactief te handelen en gerichte maatregelen te nemen om de schoonbeleving van de toiletten te optimaliseren.

De geavanceerde sensortechnologie die in dit project wordt toegepast, is afkomstig van INPRC, en het resultaat is een innovatieve aanpak die de kwaliteit van de faciliteiten binnen het reisdomein verbetert en tegelijkertijd zorgt voor een verhoogde tevredenheid onder reizigers. Voor meer informatie zie casestudie.

Veiligheidsanalyses

Onze veiligheidsanalyses zijn gebaseerd op registraties, voor monitoring en onderzoek naar high impact crimes in en rond het openbaar vervoer. We richten ons ook op het onderzoeken van incidenten tijdens een reizigerstransfer, zoals een val van de trap of uitglijden op het perron. Onlangs hebben we een onderzoek uitgevoerd naar het effect van het gebruik van bodycams door veiligheidspersoneel en de implementatie van camera's op perrons. Deze genoemde onderzoeken bieden waardevolle ondersteuning aan besluitvormers en programmamanagers bij het ontwikkelen van beleid en het maken van weloverwogen keuzes met betrekking tot veiligheidsmaatregelen.

Projecten

Stationsbeleving

NS Stations en ProRail hechten veel waarde aan de klanttevredenheid van reizigers. Er worden aanzienlijke inspanningen geleverd om de overstap en het verblijf op stations aangenamer te maken. We voeren analyses uit om de beleving van reizigers op het station te begrijpen, maatregelen te evalueren en stations te prioriteren. Hiermee streven we ernaar de stationservaring voortdurend te verbeteren.

Verdiepend onderzoek kwaliteitsbeleving OV-knooppunt

Om de toekomstige opgaven van een aantal kleine OV-knooppunten in te schatten, heeft de provincie diverse onderzoeken, zowel vervoerkundig en stedenbouwkundig, laten verrichten. Marble Research heeft een diepgaand onderzoek verricht naar de reizigersbeleving van deze stations. Gegevens van de Stationsbelevingsmonitor (ProRail en NS) zijn uitgebreid geanalyseerd. In samenwerking met een product designer en illustrator zijn maatregelpakketten geformuleerd.