Over Marble

Marble Research is een onafhankelijk onderzoeksbureau gespecialiseerd in wetenschappelijk onderzoek en advies. Of het nu gaat om een analyse van veiligheidsincidenten in publiek transport, om cli├źntonderzoek binnen jeugdzorg, om bezoekgedrag van de binnenstad of om klantonderzoek, wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden voor uw specifieke vraagstuk.

Met meer dan 10 jaar ervaring en door bundeling van wetenschappelijke expertises op verschillende vakgebieden, zijn wij in staat om maatwerk te leveren waarbij uw praktijk leidend is. Na een onderzoek kunt u direct aan de slag met onze onderbouwde adviezen!

Onze aanpak

Een goed resultaat start met de juiste aanpak. Vandaar dat wij eerst in gesprek gaan om de behoefte(n) van een klant scherp in beeld te krijgen. Immers alleen dan zijn wij in staat goede adviezen te geven over de uitkomsten van een onderzoek.

Data driven solutions

Wij zien het als onze taak om ervoor te zorgen dat u op basis van onderzoek goede beslissingen kunt nemen. Van ons kunt u onafhankelijk en onderbouwde adviezen verwachten.

Trends in onderzoek

Geregeld worden wij uitgedaagd om bij onderzoeksvragen een gepaste aanpak te bedenken die recht doet aan de vraagstelling van de opdrachtgever. Dit vraagt om creativiteit en doortastendheid. Wij adviseren over de onderzoeksopzet, ontwikkelen op maat vragenlijsten en passen wetenschappelijke onderzoeksmethoden toe. Drie trends komen telkens terug in ons onderzoek.

  • Het combineren van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden; ook wel Mixed Methods.
  • Het verrijken van verzamelde gegevens met externe databronnen.
  • Het visualiseren van de uitkomsten van onderzoek.