Over Marble

Om impact te maken zijn nieuwe inzichten nodig, daarom staat Marble voor u klaar.

Marble Research is een onafhankelijk onderzoeksbureau gespecialiseerd in wetenschappelijk onderzoek en advies. Of het nu gaat over medewerkers- en klantonderzoek, mobiliteits- en reizigersonderzoek, of om IOT-toepassingen in dienstverlening, wij werken graag samen met u om de mogelijkheden voor uw specifieke vraagstuk te verkennen.

Met meer dan 15 jaar ervaring en door bundeling van wetenschappelijke expertise uit diverse vakgebieden, zijn wij in staat om maatwerk te bieden waarbij uw praktijk centraal staat. Na een onderzoek kunt u direct aan de slag met onze goed gefundeerde adviezen!

Onze aanpak

Een succesvol resultaat begint met de juiste aanpak. Daarom gaan we altijd eerst het gesprek aan om uw wensen en behoeften te begrijpen. Alleen op die manier zijn we in staat om waardevolle adviezen te bieden op basis van de onderzoeksresultaten. Na dit gesprek gaan wij zo snel mogelijk aan de slag met uw vraagstuk. Wanneer wij het onderzoek uitgevoerd hebben ontvangt u van ons een bondige notitie in combinatie met datavisualisatie, een uitgebreid rapport of een PowerPoint presentatie, die wij met u zullen doornemen tijdens een eindgesprek.

Data driven solutions

Door de analyse en interpretatie van data kunnen wij betere beslissingen nemen, problemen oplossen en strategieën ontwikkelen. Dit is wat wij ‘data driven solutions’ noemen en wat centraal staat bij Marble. Wij zien het als onze taak om ervoor te zorgen dat u op basis van onderzoek goede beslissingen kunt nemen. Van ons kunt u onafhankelijk en onderbouwde adviezen verwachten.

Trends in onderzoek

We worden regelmatig uitgedaagd om bij onderzoeksvragen een passende aanpak te ontwikkelen die recht doet aan de behoeften van onze opdrachtgevers. Dit vraagt om creativiteit en vastberadenheid. Onze rol omvat het adviseren over onderzoeksopzet, het op maat ontwikkelen van vragenlijsten en het toepassen van wetenschappelijke onderzoeksmethoden. Verschillende trends komen telkens weer terug in ons onderzoek:

  • Mixed Methods: Naast traditionele enquêtes en interviews worden nieuwe methoden zoals sociale media monitoring, online communities en passieve dataverzameling via technologische apparaten steeds vaker ingezet om diepere inzichten te verkrijgen.
  • Focus op Realtime Onderzoek: Dankzij technologische vooruitgang kunnen we nu data in realtime verzamelen en analyseren. Dit stelt bedrijven in staat om sneller te reageren op veranderende marktomstandigheden, vooral in dienstverlening.
  • Predictive Analytics en Voorspellend Onderzoek: Door geavanceerde analytische technieken toe te passen op grote datasets kunnen bedrijven voorspellingen doen over toekomstige trends en consumentengedrag.
  • Customer Journey Mapping: Hierbij wordt het volledige traject van de klant, van begin tot eind, in kaart gebracht. Dit geeft inzicht in alle contactmomenten en ervaringen die een klant heeft met een merk.
  • Inzet van Kunstmatige Intelligentie (AI) en Machine Learning: Deze technologieën worden gebruikt om grote hoeveelheden data te analyseren en patronen te ontdekken die anders lastig waarneembaar zouden zijn.

Onze aanpak omvat het zorgvuldig afwegen van deze trends en het kiezen van de meest geschikte methoden om waardevolle inzichten te verkrijgen. We blijven ons voortdurend aanpassen aan de evoluerende onderzoekslandschap om onze opdrachtgevers optimaal van dienst te zijn.