TeamKracht©

TeamKracht© is een diagnostisch onderzoek dat teams inzicht geeft in waar een team staat, waar het naar toe wil en wat daarvoor nodig is. Het verbetert de samenwerking binnen teams en onderscheidt zich door een integrale benadering, met aandacht voor de individuele werknemer én de organisatie.

Wat kun je ermee bereiken?

Opgedane kennis in TeamKracht© wordt direct vertaald naar de praktijk. TeamKracht© stelt het team centraal. Teams die goed (leren) samenwerken zijn effectiever en efficiënter, hebben een versterkt eigenaarschap en zijn beter in staat tot zelfsturing dan teams die geen team zijn. Werken teams goed samen dan bevordert het het individueel welbevinden, het werkplezier en daarmee ook de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Door de integraliteit kent TeamKracht© verschillende toepassingsgebieden:

 • teamontwikkeling
 • organisatietransitie
 • sociale innovatie
 • programmamonitoring en -evaluatie

Vitaliteit van teams tijdens corona

Wat is er veel veranderd in korte tijd sinds het thuiswerken in de anderhalve meter samenleving! Hoelang gaat dit nog duren? Wat vraagt dat van de veerkracht en vitaliteit van organisaties en in het bijzonder van teams?

Vanaf maart is een vitaal team cruciaal om succesvol te kunnen samenwerken. Vitaliteit en creativiteit zijn de voedingsbodem voor succesvolle samenwerking. Deze zorgen voor uithoudingsvermogen en flexibiliteit die een team nodig hebben om in de veranderde omstandigheden functioneel te kunnen blijven.

Wilt u weten hoe het gesteld is met de vitaliteit van de teams waarmee u werkt?
Wilt u weten wat de kansen en succesfactoren zijn van de teams waarmee u werkt?
Wilt u weten wat een team nodig heeft om haar vitaliteit te verbeteren of op peil te houden?

TeamKracht© kan u daarbij helpen. Zij brengt u snel en grondig naar de kern. Voor elk team zijn er specifieke factoren en omstandigheden die de vitaliteit bevorderen of juist in de weg staan:

 • manier van communiceren
 • overleg en besluitvorming
 • werkplekomstandigheden
 • vertrouwen
 • betrokkenheid
 • duidelijkheid over hun opdracht en resultaten
 • (financiële) middelen
 • aansturing

TeamKracht© is een gezamenlijk product van Loopbaanatelier, IMC-PRO en Marble Research. Samen werken wij aan de implementatie en doorontwikkeling van TeamKracht.

TeamKracht© is geïnspireerd op het model van Knoster (1991) voor groei en verandering, het Business Building Blocks model van KPMG, aangevuld met de IJsbergtheorie. In het onderzoek ligt een sterke focus op cultuur. Maar ook de dimensies strategie, structuur, mensen, middelen en resultaten hebben de aandacht.

Onderzoeksproces

TeamKracht© combineert kwantitatieve en kwalitatieve methoden. Na een kennismaking verrichten wij een contextanalyse. Inzicht in de context van het team is immers cruciaal voor het vertalen van de resultaten naar de praktijk. Tijdens de contextanalyse kijken wij gezamenlijk naar strategie en doelen, proces en organisatie en mensen en ontwikkeling.

Met de TeamKracht scan komen wij snel én grondig tot de kern. Wat zijn de sterke en minder sterke kanten van de teams en waar liggen kansen voor groei en vitaliteit? De TeamKracht scan bestaat uit een gevalideerde online vragenlijst met zowel gesloten als open vragen. Cijfermatige uitkomsten vullen wij aan met kwalitatieve inzichten.

De voorgaande stappen vormen input voor de TeamKracht sessie. In de Teamsessie tonen wij aansprekende visuals om de uitkomsten van de scan weer te geven. Met de uitkomsten gaan de teams zelfstandig aan de slag waarbij creatieve werkvormen worden ingezet. Onze teambegeleiders faciliteren het proces en brengen de resultaten samen. Wij doen verslag van de bevindingen geven praktische aanbevelingen. In een eindgesprek lichten wij de bevindingen toe en kijken wij gezamenlijk terug en naar de toekomst.

Hoe TeamKracht© inzetten?

Misschien wilt u wel klein starten om eerst ervaring met TeamKracht© op te doen voordat u het breder uitzet binnen uw organisatie. Wij bieden drie varianten aan:

 • Small: Kennismaken met een verkorte versie van de TeamKracht scan.
 • Medium: Eén of meerdere teams doorlopen TeamKracht.
 • Large: Verder verbreden door een groter deel van de organisatie te betrekken, of verdiepen door teams aan meerdere thema's te laten werken.

Samenwerking

De TeamKracht scan is een waardevolle aanvulling voor adviseurs die actief zijn op het gebied van organisatieadvies en procesoptimalisatie. Adviseurs die werken aan de vitaliteit van teams, kunnen ook gebruik maken van de TeamKracht scan. Heeft u interesse om de TeamKracht scan voor uw eigen projecten in te zetten, neem dan contact met ons op.

FAQ's

Waarin verschilt TeamKracht van een regulier Medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Een trend binnen medewerkerstevredenheidsonderzoek is dat teams ook steeds meer aandacht wordt gegeven. Medewerkerstevredenheidsonderzoek focust echter primair op het individueel welbevinden van werknemers. Door vervolgens scores samen te nemen, kunnen bijvoorbeeld afdelingen vergeleken worden. Het onderzoek geeft inzicht in diverse aspecten van de organisatiecultuur. TeamKracht verschilt hier fundamenteel van. De focus in TeamKracht ligt op teamcultuur en teamvitaliteit. Goed functionerende teams vergroten het individueel welbevinden en dragen in belangrijke mate bij aan het resultaat van de organisatie.

Waarin verschilt TeamKracht van een persoonlijkheidstest?

Veel organisaties laten teamleden een persoonlijkheidstesten uitvoeren. Dit vormt een basis voor bijvoorbeeld het managen van competenties binnen teams. Competenties zijn zeker relevant. Als competenties niet in balans zijn in een team kan dit prestaties en welbevinden negatief beïnvloeden. Door te sleutelen aan competenties verander je echter nog geen cultuur. Ook is er geen aandacht voor de onzichtbare aspecten van de teamcultuur.

Wanneer vraagt leiderschap om aandacht in TeamKracht?

De context waarbinnen teams functioneren is bepalend voor de wijze waarop leiderschap in de organisatie is ingeregeld. Leiderschap in een hiërarchische organisatie is bijvoorbeeld anders dan leiderschap in een organisatie die uit zelfsturende teams bestaat. De context bepaalt welke aandacht leiderschap in TeamKracht krijgt. Het onderwerp leiderschap maakt deel uit van de dimensie cultuur.

Hoe groot moet een team zijn om in aanmerking te komen voor TeamKracht?

De ideale teamomvang bedraagt 8 tot 12 personen. Teams die groter zijn functioneren in de regel niet als een team.