Teamkracht Wijzer

Is de samenwerking binnen jouw team toe aan vernieuwing? Verlang je naar een verbetering van de teamdynamiek, maar ontbreekt het je aan een startpunt? Door gebruik te maken van de Teamkracht Wijzer, kun je onmiddellijk inzicht krijgen in de werkelijke situatie binnen jouw team.

Ben je een teamcoach, facilitator of trainer en geïnteresseerd in de Teamkracht Vragenlijst, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! We staan klaar om je verder te informeren en je vragen te beantwoorden.

Wat maakt jouw team zo krachtig?

De Teamkracht Wijzer verschaft snel inzicht in zowel de sterke punten als de punten die ontwikkeling behoeven binnen jouw team. Zodra dit helder is, heb je een duidelijk startpunt voor verbetering. Een goed functionerend team is van cruciaal belang voor het succes van de organisatie, maar het speelt ook een essentiële rol bij het implementeren van veranderingen. Teams kunnen diverse organisatorische obstakels tegenkomen en uitdagingen ervaren in hun onderlinge samenwerking. Dit kan leiden tot verminderde teamprestaties. De Teamkracht Wijzer richt zich op zichtbare patronen in het team en onthult ook onderliggende patronen. Wat Teamkracht Wijzer onderscheidt, is de holistische aanpak. Hetzelfde vraagstuk wordt vanuit meerdere perspectieven belicht, wat resulteert in betere oplossingen.Teamkracht Wijzer plaatst zowel het team als het teamperspectief centraal. De filosofie hierachter is dat het geheel meer is dan de som van de delen. Dit onderscheidt Teamkracht Wijzer fundamenteel van traditioneel medewerkersonderzoek.

Aanpak

Teamkracht Wijzer hanteert een diagnostische benadering als startpunt voor het verbeteren en professionaliseren van teams. Deze aanpak bestaat uit vier hoofdfasen:

1. ONDERZOEKEN - Teamkracht Vragenlijst

De Teamkracht Vragenlijst, geïnspireerd op het groei- en veranderingsmodel van Knoster, vormt de kern van deze fase. Hierin spelen het welzijn van individuen, de team- en organisatiecultuur een centrale rol. Er is ook aandacht voor essentiële bouwstenen zoals strategie en leiderschap, en voor structuur, middelen en resultaten. Via een digitale vragenlijst identificeert Teamkracht Wijzer binnen één dag de sterke en zwakke punten van het team. Dit resulteert in een eerste diagnoseverslag, waarin onder andere de Teamkrachtscore (zelfbeoordeling van het team), scores voor de verschillende bouwstenen en de oriëntatie van het team worden weergegeven. Deze uitkomsten vormen de basis voor de volgende fase.

2. VERDIEPEN - Teamkracht Sessie

Tijdens de Teamkracht Sessie gaan de teamleden dieper in op wat er in de Teamkracht Vragenlijst op hoofdlijnen is vastgesteld. Onder begeleiding van een professionele teamcoach of facilitator onderzoeken de teamleden samen de werkelijke dynamiek binnen het team. Zodra dit duidelijk is, bepaalt het team zelf de richting waarin het wil groeien en welke ondersteuning daarvoor nodig is. Het team stelt eigen prioriteiten om de gewenste ontwikkeling te realiseren. Deze gezamenlijke bepaling draagt bij aan draagvlak en betrokkenheid.

3. ONTWIKKELEN - Teamkracht Adviesrapport

Nadat zowel de Teamkracht Vragenlijst als de Teamkracht Sessie zijn afgerond, volgt het Teamkracht Adviesrapport. Dit rapport presenteert wat het team nodig heeft om de beoogde verbeteringen te verwezenlijken, en ook wat het mogelijk van de leidinggevende(n) en de organisatie vereist. Gebaseerd op dit adviesrapport kan het team concreet plannen opstellen voor een succesvolle samenwerking.

4. ONDERSTEUNEN - Teamkracht Teamcoaching

Afhankelijk van de behoeften van het team, biedt Teamkracht Wijzer ook ondersteuning bij het uitvoeren van teamontwikkelingsprogramma's. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een flexibel netwerk van professionele experts.

De aanpak van Teamkracht Wijzer stelt teams in staat om op basis van diepgaand inzicht en gezamenlijke betrokkenheid doelgerichte actie te ondernemen voor groei en verandering.

Teamkracht Wijzer in je eigen organisatie

Wil je Teamkracht Wijzer gebruiken binnen jouw team of organisatie? Of wens je meer informatie over Teamkracht Wijzer? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via info@marbleresearch.nl. We staan klaar om je vragen te beantwoorden en je te ondersteunen bij het verkennen van de mogelijkheden van Teamkracht Wijzer voor jouw situatie.

Interesse? Neem contact op

FAQ's

1. Waarin verschilt Teamkracht Wijzer van een regulier medewerkerstevredenheidsonderzoek? Een regulier medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) richt zich hoofdzakelijk op het individuele welzijn van werknemers. Door scores samen te voegen, kunnen afdelingsscores en rapportcijfers onderling en met de hele organisatie worden vergeleken. Een MTO biedt inzicht in verschillende facetten van de organisatiecultuur. Teamkracht Wijzer onderscheidt zich hier fundamenteel van. Hierbij staat het perspectief van het team centraal en ligt de nadruk op teamcultuur en teamfunctioneren. De kracht van het geheel is meer dan de som der delen. Goed functionerende teams dragen bij aan het individuele welzijn en hebben een aanzienlijke impact op de organisatieresultaten.

2. Waarin verschilt Teamkracht Wijzer van een persoonlijkheidstest? Veel organisaties voeren persoonlijkheidstests uit bij teamleden, wat vaak dient als basis voor bijvoorbeeld competentiebeheer binnen teams. Competenties zijn ongetwijfeld belangrijk. Wanneer competenties echter niet in evenwicht zijn binnen een team, kan dit nadelige gevolgen hebben voor prestaties en welzijn. Echter, het aanpassen van competenties leidt nog niet tot een verandering in de cultuur. Bovendien wordt er in persoonlijkheidstests geen rekening gehouden met de onzichtbare aspecten van de teamcultuur, iets waar Teamkracht Wijzer juist wel op focust.

3. Wanneer vraagt leiderschap om aandacht in Teamkracht Wijzer? De context waarin teams opereren bepaalt de manier waarop leiderschap binnen de organisatie is gestructureerd. Bijvoorbeeld, leiderschap in een hiërarchische organisatie verschilt van leiderschap in een organisatie met zelfsturende teams. De context bepaalt dus de mate van aandacht die leiderschap krijgt in Teamkracht Wijzer. Het onderwerp leiderschap is geïntegreerd in de cultuurdimensie van Teamkracht Wijzer.

4. Wanneer komt een team in aanmerking voor Teamkracht Wijzer? Een team dat geschikt is voor Teamkracht Wijzer bestaat uit 5 tot 12 teamleden. Het betreft teams die voor hun werk afhankelijk zijn van elkaar en gezamenlijke doelen nastreven. Over het algemeen functioneren teams met meer dan 12 personen niet als een samenhangend team.