Wmo-hulpmiddelen

Wij verrichten tevens onderzoek naar de kwaliteit van de verstrekking van hulpmiddelen aan inwoners.