Onderwijs

Onderwijs in Nederland is van hoogstaand niveau. Om dit niveau te behouden zetten medewerkers in het onderwijs al hun vaardigheden in om iedere leerling zo goed mogelijk te ondersteunen. Door grote klassen, een groeiend lerarentekort, hoge werkdruk, een toenemende bureaucratie en een complexere maatschappij, is dit een uitdaging. Het is van belang dat medewerkers zich thuis voelen binnen hun team en dat zij plezier houden in het werk. Duurzame inzetbaarheid staat hoog op de agenda.

Onze onderzoeken geven inzichten in het functioneren van scholen, teams en het welbevinden van medewerkers. Waar lopen zij in de praktijk tegenaan? Waar zouden ze meer ondersteuning bij willen? Hoe kunnen docenten nog beter als één team functioneren? Wij hebben oog voor actuele trends en omstandigheden waardoor de adviezen voor u in de praktijk snel toepasbaar zijn. Maatwerk is daarbij cruciaal!

Contact

TeamKracht©

TeamKracht© is een diagnostisch onderzoek dat teams inzicht geeft in groepsdynamiek en -kwaliteiten. De opgedane kennis wordt direct vertaald naar de praktijk. TeamKracht© stelt het team centraal. Het onderscheidt zich door een integrale benadering met aandacht voor de individuele werknemer én de organisatie, beide vanuit het teamperspectief. Een belangrijk aspect van TeamKracht© is dat het juist ook aandacht besteedt aan informele aspecten binnen het team en organisatie.

 

TeamKracht©

Projecten

Tevredenheidsonderzoek onder directeuren PO

Het onderzoek geeft inzicht in de tevredenheid van directeuren over het werk en de werksituatie. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zijn gerichte acties ondernomen om de duurzame inzetbaarheid van directeuren te versterken.

Klantonderzoek onder management en staf

Het onderzoek richt zich op de ervaren kwaliteit van de dienstverlening van het (centrale) CVO Bureau en van stafdiensten (Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs).

TeamKracht OBS Over de Slinge

In het kader van het speerpunt teamontwikkeling, hebben wij voor twee vestigingen van het basisonderwijs de TeamKracht scan afgenomen en een Teamsessie georganiseerd.